english language

Výukové kurzy

Po dohodě přizpůsobíme kurzy podle Vašich pracovních specifikací (např. zaměříme se na porozumění psaných odborných textů a mluveného projevu, pomůžeme Vám s četbou textů z Energetické nebo Evropské unie).

Obecně jsou výukové kurzy zaměřené na tematickou komunikaci. Společně s našimi lektorkami budete mít možnost dostat se do reálné situace a osvojit si správné komunikační návyky.


piktogram firma

Základní modul: VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

piktogram firma

Modul 1: TELEFONOVÁNÍ

Výuka užitečných frází, rychlé reakce...

piktogram firma

Modul 2: ROZMLUVÍME VÁS

Pomoc s každodenní komunikací, výuka zdvořilostních frází, plynulejší konverzace...

piktogram firma

Modul 3: PREZENTUJETE V AJ?

Pomoc s přípravou Vašich prezentací, překladem a prezentací jako takovou (soft skills).

piktogram firma

Modul 4: TECHNICKÁ ANGLIČTINA

Zaměření na jadernou energetiku, obecnou energetiku, plynárenství a teplárenství (specifická slovní zásoba).

Zahájení výuky a výstupy výuky reflektují definici výuky angličtiny dle SERR - Společného evropského rámce (CEFR Common European Framework of Reference for Languages). Toto hodnocení bylo zavedeno v roce 2001 a platí pro všechny evropské jazyky. Proto se na zadních přebalech učebnic či v úvodech textů např. výukových cizojazyčných časopisů objevují symboly A1 – C2 označující jejich úroveň (dřívější rozdělení byla mírně pokročilý, pokročilý nebo velmi pokročilý). Přesný popis dnešních úrovní je velmi detailní a je k dohledání na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

G3consult, s.r.o., Marie Vydrové 537/27, 37001 České Budějovice | G3Consult, s.r.o. © 2016